Termët dhe kushtet


ELSAM sh.p.k. është themeluar në vitin 1984 dhe prej atëherë zhvillon aktivitetin e vetë prodhues.

Deri në vitin 2006 Elsam ka operuar si ndërmarrje shtetërore (NSH), e pas këtij viti operon si ndërmarrje private. 


Fabrika dhe zyrat e administratës së Elsam gjenden në periferi të qytetit të Ferizajit (Kosovë), dhe ka një sipërfaqe prej 15,000 m².

Ambienti i këndshëm i saj ofron komoditet pune për punëtorët dhe stafn e saj...

Funksioni i fabrikes ELSAM Sh.p.k eshte ne fushen e hekurit(konstrukcioneve te hekurit dhe cdo gje sa i perket hekurit)

Rezervuarve te naftes,

Silosa

Kembyes te nxehtesis etj.