Privatësia


ELSAM sh.p.k. është themeluar në vitin 1984 dhe prej atëherë zhvillon aktivitetin e vetë prodhues.
ELSAM sh.p.k  ka operuar si ndërmarrje shtetërore (NSH) deri në vitin 2006, e pas këtij viti operon si ndërmarrje private. 

Fabrika dhe zyrat e administratës së Elsam gjenden në periferi të qytetit  Ferizaj(Kosovë), dhe ka një sipërfaqe prej 15,000 m².
Ambienti i saj ofron komoditeti për punëtorët dhe stafin e saj për punë.