KAPACITETET PRODHUESE
ELSAM shpk eshte themeluar ne vitin 1984 dhe prej ateher zhvillon aktivitetin e vete prodhues.Deri ne vitin 2006 Elsam ka operuar si ndermarrje shteterore (NSH)e pas ketij viti operon si ndermarrje private. Elsam gjenden ne periferi te qytetit te Ferizajt (KOSOVË),dhe ka nje siperfaqe prej 15,000m2...
Lexo më shum
KËMBYES TERMIK TË  NXEHTËSISË
Këmbyesit e nxehtësisë jane paisje qe shërbejn për këmbimin e nxehtësisë dhe ftohjës. Si mjet për ngrohje ose ftohje përdoret ajri, uji, vaji termik etj. Kanë aplikim të gjërë në termocentrale, intustri kimike, ndërtesa banimi(rregullimi e nxehjës),aparatura të ndryshme etj....
Lexo më shum