KONSTRUKSIONE METALIKE
Konstruksionet metalike paraqesin kryesisht konstruksione skeleti të përbërë nga shufrat, trarët dhe shtyllat. Konstruksionet prej metali përdoren në ndërtesa industriale, salla sportive, të ekspozitave etj. Mbajtësit kryesor të konstruksioneve i ndajmë në linear dhe hapësinor....
Lexo më shum