KAPACITETET PRODHUESE
ELSAM shpk eshte themeluar ne vitin 1984 dhe prej ateher zhvillon aktivitetin e vete prodhues.Deri ne vitin 2006 Elsam ka operuar si ndermarrje shteterore (NSH)e pas ketij viti operon si ndermarrje private. Elsam gjenden ne periferi te qytetit te Ferizajt (KOSOVË),dhe ka nje siperfaqe prej 15,000m2...
Lexo më shum
PRODHIME TË VEGLAVE
Vegla për makina të ndryshme të prodhuara sipas specifikave teknike të klientit, Si ato BOSHTE, DHÉMBÉZORÉ......
Lexo më shum