Rezervuar nentokesor

Rezervuar nentokesor

...

Lexo më shum

Prodhimi dhe Montimi i Kembyesit

Prodhimi dhe Montimi i Kembyesit

...

Lexo më shum

Ndërtimi i rezervuarit transportues bujqesor.

Ndërtimi i rezervuarit transportues bujqesor.

...

Lexo më shum

Ndërtimi i billboridit per BUJANA GROUP

Ndërtimi i billboridit per BUJANA GROUP

...

Lexo më shum