Reth nesh


ELSAM sh.p.k. është themeluar në vitin 1984 dhe prej atëherë zhvillon aktivitetin e vetë prodhues.
ELSAM sh.p.k  ka operuar si ndërmarrje shtetërore (NSH) deri në vitin 2006, e pas këtij viti operon si ndërmarrje private.

Fabrika dhe zyrat e administratës së Elsam gjenden në periferi të qytetit  Ferizaj(Kosovë), dhe ka një sipërfaqe prej 15,000 m².
Ambienti i saj ofron komoditeti për punëtorët dhe stafin e saj për punë.

 Pronari i ELSAM sh.p.k qe nga viti 2006 është  Z. Sami Musliu  i diplomuar si  jurist dhe mardhënie ndërkombëtare ne ish Yugosllavi. Përvoja  afariste e Z. Musliu-t është e suksesshme për plot 25 vite. Kompania ELSAM përbëhet nga një staf i kualifkuar dhe profesional: 

  •  Inxhinierë të diplomuar të makinerisë
  • Inxhinierë të diplomuar të ndërtimtarisë
  • Ekonomistë të specializuar që merren me çështjet ekonomike të ndërmarrjes
  • Jurist
  • Negociues
  • Agjent ndërkombëtare dhe në vend.ELSAM  sh.p.k. ka arritur të bëjë një emër të fuqishëm në tregun kosovar dhe internacional. Kjo është arritur fal punës së përkushtuar të të gjithë stafit dhe duke respektuar parimet që ELSAM kërkon: 

• Dëgjon kërkesat e klientit        

• Analizon dhe studion rastin

• Ofron këshilla profesionale    

• Respekton kualitetin në çdo KUSHT   

• Respekton orarin e përcaktuar të lëshimitNdërmarrja është e çertifkuar sipas standardëve  ISO 9001: 2000 prej vitit 2007.